Perles : marron

9F deg smok lt smok lt colorado apollon gold stone rose marbré apollon oeuf gold stone, rose marbré, lt rose2X astragale demi indian red, indian red2X brac croisillon marron cab pierre fleuri hibou hibou 34 kojima garnet bronze 34 lune indian red, topaz, smoke topaz madame dupont indian red2X gold stone ok 7F caramel dorado ok BO goutte serti lt colorado ok grisette golden shadow no foiled, lt colorado, golden shadow ptt ok osiris